< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-1180

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stensholm

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1063, fr o m år 1710 — 1180.

Rotens sammansättning år 1686:
Stengzholmen — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Mattis Hanson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Bengt Gyldenankar.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Löfström, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Oxenstierna.
Stensholm — Nils Hedberg, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Anslagen till Statsverket — 17/10 1804.

Anslagen till underofficers lön 29/2 1816 — 27/6 1825.

Soldater vid detta torp

Anders BERG
Gift 4/8 1707 med pigan Elisabeth Larsdotter fr Kjula sn.
>
Anders BERGGREN
G. -89 sjuk.
>
Anders BORG
G. GM-55 begär och får såsom sjuklig och otjänstbar enligt kompanichef avsked med anmälan till underhåll på Expectans. Tjänt väl. Gift 4/11 1827 med pigan Anna Stina Andaersdotter fr St. Almby, nr 3.
>
Anders LINDBERG
GM-40 Karlen god, approberas. 5/8 1741 begär att få kallas Lindberg - beviljas. Har hetat Stenholm. Gift 6/11 1740 med pigan Margareta Andersdotter, Fiholm.
>
Anders LINDBERG
Född i Bergslagen. 19/11 1759 kommenderad på arbete å Denholmen. Gift 212/4 1745 med pigan Kierstin Bengtsdotter, Stensholm.
>
Anders LINDBERG
Gift 28/4 1722 med soldat Åbergs änka Kiärstin Nilsdotter.
>
Anders LINDBERG
Pajråcken bortkastad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Befordrad till Corporal vid 1151. Begrovs 18/3 -39. Vacant.
>
Carl August BERGHOLM
G. Inflyttad fr Fogdö 7/8 1856. Int.avsk. 1/5 1871.
>
Carl Gustaf BOM
Gift 23/4 1810 med änkan Lisa Olsdotter. Blev änka 18/12 1808 eftr Pehr Ed (Var denne soldat å Edeby nr 1144?).
>
Eric BOM
>
Erich LINDBERG
Fått krut- och smörjhorn 1718. Död under Herr Capitain Boltz commando. Fått allenast råck. = 1177 dito hatten och kopparflaskan förlorade.
>
Jonas BOM
Född i Jäder eller Fogdö? G. 13/5 1807 till Södertälje för kanalgrävning. Son till soldat Erik Sohlström, Solö och Karin Andersdotter. Gift 7/7 1805 med pigan Brita Larsdotter, Lundby. Han blev änkling 18/1 [...]
>
Karl Eric BERGQVIST
Utflyttad t Alvesta ST.
>
Niels ERICHSON
>