< Tillbaka <
Info om rote

Axby

Torp

Torpnummer

SR-00-1153

Rote

Axby

Rotegård 1

Axby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hyfwena

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 10665, fr o m år 1710 — 1153.

Rotens sammansättning år 1686:
Axby — Per Månson, 1 Manta. Huvudrote.
Hyfwena — Erich och Anders, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Axby — Lars och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Hyfwena — Olof och Jonas, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders AX
Gift 19/4 1742 med pigan Brita Olofsdotter fr. Hyfvena.
>
Anders AX
Född i Bergslagen. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Fått nytt krut- och smörjhorn 1718. Gehäng-sölja och fängnålar förkommit i Norge.
>
Carl Johan AXBERG
Inflyttad fr Ärla 14/11 1895. Utflyttad t Södertälje 9/11 1900.
>
Carl Johan AXBERG
Inflyttad fr Ärla 10/11 1900. Utflyttad t Ärla 16/11 1909.
>
Erich AAX
GM 1710 sjuk.
>
Johan Petter AX
GM-66 begär och får avsked för sjuklighet. Anmäles till underhåll på Expectans. Tjänt väl. Gift 22/11 1840 med pigan Charl. Jansdotter.
>
Jonas eller Johan Eric AHL
G. Sömnslag = Slag under sömnen?
>
Nils AX
G. GM-07 Sjuk i Stralsund. Fått bråck i Kronans tjänst och svårt brott i axeln. Fört sig väl upp. Får avsked med anmälan till underhåll. Gift 4/11 1791 med Brita Olsdotter, dotter fr. Hyfwena. Änkling. Omgift [...]
>
Nils AX
G. -89 sjuk. GM-89 Karlen lam och döv enligt attest, således oduglig; enligt officerarnes int. oförmögen att hantera gevär, får avsked. Gift 21/10 1774 med pigan Karin Larsdotter, Åsby.
>
Olof AX
11:1/4. GM-78 förlorat vänstra stortån och plågas av stenpassion, oförmögen till vidare tjänst, får avsked, anmälan till enkelt underhåll såsom bevistat Finska och Pommerska fälttågen. Skickat sig väl. Var [...]
>
Olof AX
G. -17 Sjuk hemma. GM-20 Får avsked för ofärdighet. Gift 4/11 1815 med dottren Brita Jonsdotter fr. Axby. Utflyttad t Barkarö 26/6 1821.
>
Per AX
>
Per Johan AX
G. 3 b. Underhåll 1897. Utflyttad t Kjula, Lugnet 7/11 1894.
>
Sven JÖNSON
1688 sjuk i lägret.
>