< Tillbaka <
Info om rote

Stenby

Torp

Torpnummer

SR-00-1142

Rote

Stenby

Rotegård 1

Stenby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Hesleby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hesleby

Mantal 3

1/2

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1069, fr o m år 1710 — 1142.

Rotens sammansättning år 1686:
Hesleby — Bengt Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Stenby — Christian Olofsson, 1/2 Mantal.
Hesleby — Per Olofsson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Stenby — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hesleby — 1/2 Mantal.
Hesleby — 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Stenby — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hesleby — Anders, 1/2 Mantal.
Hesleby — Nils, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Indragen till Musikens underhåll 1/1 1833 —

Anslagen till underofficer 10/3 1816 — 31/12 1832.

Anslagen till förstärkning av underofficerslön t o m 31/12 1832. Därefter jml K. Bref Indragen till musikens underhåll. GM-35, -39.

Soldater vid detta torp