< Tillbaka <
Info om rote

Fiholm

Torp

Torpnummer

SR-00-1183

Rote

Fiholm

Rotegård 1

Fijholm

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fijholm

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1105, fr o m år 1710 — 1183.

Rotens sammansättning år 1686:
Fijholm — 1 Mantal. Huvudrote.
Fijholm — 2 Halfwa, 1 Mantal.
Nybacka — 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Fijholm — Anders Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Fijholm — Pär Hind, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

(År 1686 GM ant: “dhen Knecht som präsenteras är för ung och liten – casseras. Roten gifwes 2 månaders dag att skaffa ny”.

Soldater vid detta torp

Abraham FRISK
Gift 1/10 1737 med pigan Carin Mattsdotter i Horsholm.
>
Anders FIN
Inflyttad fr Wallby 5/11 1819. Son till soldat Olof Norman 1178 och Brita Ersdotter. Gift 6/2 1820 med änkan Anna Olsdotter på detta ST. Int.avsk. 22/1 1828. Utflyttad till Barkarö 12/3 1828.
>
Anders FRISK
Fått krut- och smörjhorn 1718. Död i Christinehamn. = 1182. Vacant.
>
Carl FRISK
1688 "betalt 8 öre till krutmått och 5 till band".
>
Carl Gustaf FÄRM
Inflyttad fr Kjula 1855. GM-83 Avsked. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Gift 30/12 1855 med pigan Maja Stina Lännmalm från Fiholms ST.
>
Carl Otto HOLM
Inflyttad fr Helgarö 29/11 1883.
>
Eric FERM
G. -02 Drottningholm. Avpoll till sjukhus i Gävle 19/10 1808. Far till 1167:4 (SR-00-1167-1818 Erik Id).
>
Gustaf Wilhelm TIBELL
Född: Malma Rusthåll, Lilla Malma. Befordrad till Rustmästare 5/6 1788, Generallöjtnant 14/3 1824. Adlad af Tibell 1/3 1805.
>
Johan FIMAN / FIJMAN
-89 Sveaborg.
>
Johan FRISK
G. 11:4. Bevistade Pommerska kriget. Corporal 14/8 1771.
>
Jonas FRISK
>
Jonas FÄRM
G. GM-51 begär och får i anseende till sjuklighet avsked. Tjänt väl.
>
Lars FICK
G. Gift 15/10 1815 med pigan Anna Olsdotter från Åsby nr 2.
>
Matz FRISK
Pajråck, musquethylster med bajonett bortkommit i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Gift 18/10 1709 med pigan Brita Pärsdotter, Fiholm.
>
Olof FRISK
>
Pehr FERM
Inflyttad fr Helgarö 12/2 1809. KM-15 Har enligt läkarattest svår benskada hvarigenom han är oduglig till krigstjänst. Får avsked. Son till soldat Hans Holm, Fiholm och hans hustru Anna Olsdotter. Utflyttad t Kj [...]
>