< Tillbaka <
Info om rote

Fäslinge

Torp

Torpnummer

SR-00-1148

Rote

Fäslinge

Rotegård 1

Fäslinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mågla

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1061, fr o m år 1710 — 1148.

Rotens sammansättning år 1686:
Fäslinge — Anders och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Gyldenankar.
Jäder — Bengt Larsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Fäslinge — Erich och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Mågla — Anders, 1 Mantal. Possessor: Axel Oxenstierna.

Roten vacant 1690 –1709.

Soldater vid detta torp

Abraham JÄRLING
Född i Tyskland. Fått krut- och smörjhorn 1718. GM-18 Karlen tysk, går till Tyska och Överste Zingerleins regemente och i dess ställe hit satt den nyskrivne Tråssdrängen Anders Ersson.
>
Anders Gustaf TÖRNBLOM
Gift. Inflyttad från Barva 1857-11-01. Vid GM -76 avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>
Anders GÄRLING
Tidigare tråssdräng för 15:e Tältlaget. Luntbetäckare ny bekommen. Fått allenast råck.
>
Anders JEDERBLOM
G. 11:1. Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. 1759 kommenderad på Galärerna. Gift 2/11 1763 med Catharina Olofsdotter fr Oxlöts ägor. Begravd 1/1 1783.
>
Anders JÄRLING
Blesserad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Munderingspersedlar och gevär är bortkommet eftersom han var blesserad. Vacant.
>
Anders JÄRLING
Bekom vid GM 4/5 1715 tillstånd att utbyta sig emot Abraham Andersson 20/5 1715.
>
Arvid JÄRLING
Var i tjänst 1739.
>
Christian PERSSON
GM-90 frusit händerna av sig, är oduglig, får avsked. Vacant.
>
Eric JÄRLING
>
Johan / Jonas FANT
Inflyttad fr Strängnäs 15/11 1821. G. GM-55 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl.
>
Jonas FAST
G. 13/5 1807 till Södertälje för kanalgrävning. I tjänst 1802.
>
Olof FAST
G. Gift 14/10 1783 med pigan Brita Andersdotter. - 88 sjuk hemma. I tjänst 1789.
>
Pehr JERLING
Gift 18/10 1723 med klockarens dotter Kiärstin Johansdotter. GM-33 Karlen gammal och bräcklig, begär och får avsked.
>
Pehr LJUNG
GM-23 blesserad i vänstra låret. Ställes på 1 års förbättring. 1825 antog han hemmansbruk i Ösby. Gifte sig 1810 med änkan Christina Olsdotter, har med henne haft 3 barn, 2 söner och 1 dotter. Int.avsk. 30/12 [...]
>
Per August LUND
Inflyttad fr Torshälla 31/12 1877. Avsked med underhåll på expektans. Underhåll 1906.
>