< Tillbaka <
Info om rote

Norrby

Torp

Torpnummer

SR-00-1178

Rote

Norrby

Rotegård 1

Norrby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nybacka

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1094, fr o m år 1728 — 1178.

Rotens sammansättning år 1686:
Räfsta — Joen Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sundby — Per Larsson, 1/2 Mantal.
Hägratorp i Öja sn — 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Norrby — Olof och Pähr, 1 Mantal. Huvudrote.
Nybacka — Erick och Erick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.
Stämmer detta? Undersökes!
Nybacka finns med å nr 1182 år 1686 – med nr 1104.

Anslagen till underofficers lön t o m 31/12 1832.

Roten anslagen till regementsmusiken 31/12 1832 —

Anslagen till musikens underhåll 1834 i anledning av ny lönestat 1833 GM-35, -39.

Soldater vid detta torp