< Tillbaka <
Info om rote

Malmö

Torp

Torpnummer

SR-00-1159

Rote

Malmö

Rotegård 1

Malmö

Mantal 1

1

Rotegård 2

L:A Malmö

Mantal 2

1/2

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1082, fr o m år 1710 — 1159.

Rotens sammansättning år 1686:
Malmö — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Brenne — Staphan, 1/2 Mantal.
Axnäs — Joen Person, Ehrla sn, 1/2 Mantal.
Posstessor för ovanstående: Anna Berendt.

Rotens sammansättning år 1688:
Brenne — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Malmö — 1 Mantal
Axnäs — 1/2 Mantal

Rotens sammansättning år 1728:
Malmö — Per Olsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Berendt.
L:a Malmö — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp