< Tillbaka <
Info om rote

Mälby

Torp

Torpnummer

SR-00-1181

Rote

Mälby

Rotegård 1

Mälby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mälby

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1095, fr o m år 1710 — 1181.

Rotens sammansättning år 1686:
Mälby — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Mälby — Anders Nilsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Mälby — Pär Olsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Mälby — Pähr och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Soldater vid detta torp

Anders GRAAN
Född 1672 eller 1683? Gift 27/3 1720 med soldatänkan Elsa Andersdotter fr Vallby sn.
>
Anders GRAN
Född i Uppland. GM-18 Karlen är lam på vänstra armen, föravskedas. Vac vid utmarschen till Norge och fortfarande GM-19. Fått allenast råck. Hatt, väst, byxor levererat till de andra rotar som ej haft skinnklä [...]
>
Anders GRAN
Pajråcken bortkastad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Gift 30/5 1714 med änkan Karin Erichsdotter.
>
Anders Martin LÖFDAHL
Inflyttad fr Eskilstuna 28/11 1877. G. Tidigare tjänat 6 år vid Svea Lifgarde. Får vid GM-79 tillstånd att räkna dessa.
>
Anders SJÖ
Inflyttad fr Kjula 13/11 1816. G. GM-45 sjuklig och svag. Avsked med anmälan till underhåll på expectans. Son till Jon Larsson och Karin Andersdotter. St. Tidö.
>
Carl Fredrik MELLIN
Korpral 11/12 1854. Distinktionskorpral 24/6 1862. GM-51 kommenderad till Carlsborg. GM-69 begär och får avsked för sjuklighet med underhåll. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad t Kjula fr Källhagen 26/3 1870.
>
Carl Otto MELIN
GM-72 begär och får ändra sitt namn till Melin. Har hetat Sjö. Son till drängen Pehr Olsson och Maja Christina Säll, Holmstugan. Inflyttade från Kjula till Norrby 9/11 1866.
>
Erik Emil MÄLQVIST
Inflyttad från Jäder 1885. I Husförhörslängd 1891-95 heter han "Sjöqvist". Utflyttad till Torshälla 27/10 1898.
>
Erik Hjalmar SJÖQVIST
Inflyttad fr Stockholm 31/12 1899. Utflyttad till L:A Alneby ST. Tidigare tjänst vid A 1. Svärdsmedalj 1924. Svärdspension 1/1 1950. Svåger till 898 Axel G. Osterman. Argsint.
>
Hindric MELANDER
GM-40 Karlen god och gillas. Gift 16/8 1741 med pigan Maritha Carlsdotter, L:a Malme.
>
Johan MÄHL
Avförd ur rullorna såsom "sjuk i Tyskland". G. Gift 30/9 1804 med pigan Anna Jonsdotter, Tegelslagaretorp. Mähl var änkling. "Utflyttad 10/5 1808 enl commendering till Nyköping".
>
Jonas MÄHLSTRÖM
G. GM-89 besväras av obotligt lungsot, får avsked. Fader Eric Petersson i Husby, moder Brita Ersdotter. Gift 1765 med pigan Brita Ersdotter i Norrby. 5 barn. Änkling. Omgift 18/7 1779 med pigan Anna Larsdotter fr. E [...]
>
Lars MÄHLSTRÖM
GM-63 gammal och styv, får avsked. Begrovs 16/9 -64.
>
Per JÖNSSON
1688 betalt bantler rem.
>