< Tillbaka <
Info om rote

Räfsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1152

Rote

Räfsta

Rotegård 1

Räfsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Räfsta

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1081, fr o m år 1710 — 1152.

Rotens sammansättning år 1686:
Räfsta — Per Joenson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hageby — Johan Joenson, 1/2 Mantal.
Almby — Lars Månsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anna Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Räfsta — Jöns och Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Räfsta — Anders och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Soldater vid detta torp

Anders LILJA
>
Anders LILLJA
Förmedelst ofärdighet i vänstra armen fått Högvälborne Herr Baron och Gen.mj. Fuchs interimsavsked. Roten vakant. Fått allenast råck -19.
>
Anders Peter RAHM
G. GM-79 får avsked med underhåll på Expectans. Tjänt utmärkt väl. Son till Torparen Anders Erson och Brita Olsdotter i Styfsmossen. Gift 12/12 1852 med pigan Maja Lotta Andersdotter.
>
August Edvard LÖF
Född på Regementsgatan 18, Strängnäs. G. 4 b. Var dräng på Räfsta. Kom dit från Surahammar 15/11 1887. Inflyttad fr Surahammar 24/10 1888. Utflyttad t Strängnäs 27/12 1901. Avsked utan underhåll.
>
Eric QVICK
G. -97 Sjuknad under marschen till mötet. -89 Sveaborg. Sjuk å laz. 13/5 1807 till Södertälje för kanalgrävning.
>
Johan JÄDERMARK
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderades till Stralsund. GM-63 Liderlig och vanfrägdad, får avsked.
>
Jonas JÄDERMARK
Gift 13/11 1752 med pigan Karin Andersdotter i Össby.
>
Jonas RAHM
Inflyttad fr Härad 15/11 1821. G. GM-39 Kommenderad till Långholmen. GM-51 begär och får i anseende till sjuklighet avsked med underhållsanmälan på Expectans. Tjänt utmärkt väl. Son till Sold 1154 Pehr Lönn [...]
>
Jonas WOLF
G. Återtog efter avskedet namnet Larsson. Son till åboen Lars Gustaf Olsson, Mågla. Utflyttad till Torp 7, Väfle 14/11 1889.
>
Lars LILLIA
GM-40. Karlen god. Approberas. 5/9 1741 begär att få heta Lillia, som beviljas. Har hetat Rehnhufvud. Gift 16/6 1741 med pigan Brita Persdotter fr. Hättinge hammar.
>
Lars REHN
G 11:1. GM-78 avskedas efter karlen förlorat ena armen vid Bränneri Byggnaden å Gripsholm. Roten "anhölt" om ersättning härför på lika sätt som roten 1125, men lika svar följde därpå. Karlen anmäles till un [...]
>
Olof LARSSON
1688 "Betalt för bandtleren till Capitain".
>
Pehr / Peter QVICK
GM-23 gjort alla fälttåg, varit fången i Frankrike. Får avsked med anmälan till underhåll. G. Son till sold Johan Morin, Mora och Anna Pehrsdotter.
>
Pehr LILLJA
>
Pehr LILLJA
Musqvet med hylster och bajonett bortkastad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. GM-18 Karlen har bruk, föravskedad. Vacant.
>
Ulric Adolph SILFVERBRAND
>