< Tillbaka <
Info om rote

Brunsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0917

Rote

Brunsta

Rotegård 1

Brunsta

Mantal 1

1/8

Rotegård 2

Diupwik

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Ellebodh, Dillnäs

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Krampan

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Garskoug

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Klöfwet

Mantal 6

1/8

Socken

Gåsinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 961, år 1688 — 934, fr o m år 1710 — 917.

Rotens sammansättning år 1686:
Brunsta — Per Andersson, 1/8 Mantal. Huvudrote.
Diupwik — Hustru Kierstin, 1/4 Mantal.
Ellebodh, Dillnäs — Per Olofsson, 1/8 Mantal.
Krampan — Hans Andersson, 1/4 Mantal.
Gieskough — Olof Nilsson, 1/4 Mantal.
Coster — Per Jonsson, 1/8 Mantal. Hette 1688 “Klöfwet”.
Possessor för ovanstående: Under Skiepsta Bruk.

Rotens sammansättning år 1728:
Brunsta — Jan, 1/8 Mantal. Huvudrote.
Diupwik — Anders, 1/4 Mantal.
Ellebodh, Dillnäs — Erik, 1/8 Mantal.
Krampan — Hans, 1/4 Mantal.
Garskoug — Nills, 1/4 Mantal.
Klöfwet — Nills, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

ST på Gåsinge allmänning; ant 1791.

Soldater vid detta torp