< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0585

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blacksta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

St. Löfwan

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wängsö

Mantal 3

1

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 942, år 1688 — 557, fr o m år 1710 — 585.

Rotens sammansättning år 1686:
Wångsiöö — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote.
Blachsta — Lars Person, 1/4 Mantal.
Löfwen — Olof, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Blacksta — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
St. Löfwan — Enkian, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Wängsö — Olof, 1 Mantal. Possessor: Donerat major Lindbom år 1721.

Div notering: 1690 Bagare.

Soldater vid detta torp