< Tillbaka <
Info om rote

Afla

Torp

Torpnummer

SR-00-0582

Rote

Afla

Rotegård 1

Afla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Afla, Lillgården

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Damlöt

Mantal 3

1/4

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 954, år 1688 — 568, fr o m år 1710 — 582.

Rotens sammansättning år 1686:
Afla — Per Erichson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Afla — Erich Nilson, 1 Mantal.
Heslebytorp, Gryt sn — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anders Tors.

Rotens sammansättning år 1728:
Afla — Olof, 1/4 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Afla, Lillgården — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Jungfru Beata Charlotta Cruusbjörn.
Damlöt — Gustaf, 1/4 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Frasare.

Soldater vid detta torp