< Tillbaka <
Info om rote

Afla

Torp

Torpnummer

SR-00-0583

Rote

Afla

Rotegård 1

Afla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Afla

Mantal 2

1

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 953, år 1688 — 567, fr o m år 1710 — 583.

Rotens sammansättning år 1686:
Afla — Per Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Afla — Per Nilson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gun Rosenstrå.

Rotens sammansättning år 1728:
Afla — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Afla — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anslagen till Profosslön 8/12 1815 — 28/3 1820.
Div notering: Lamm 1690.

Soldater vid detta torp