< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0588

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blacksta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Bagarshammar

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hammersta, Dillnäs

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Löfwiken

Mantal 4

1/8

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 950, år 1688 — 564, fr o m år 1710 — 588.

Rotens sammansättning år 1686:
Blachsta — Erich Jonson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bagarshammar — Erich, 1/2 Mantal.
Löfwijken — Carl och Hammarsäter, 1/8 Mantal.
Hammersta, Dillnäs — Carl och Hammarsäter, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Blacksta — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bagarshammar — Olof, 1/2 Mantal.
Hammersta, Dillnäs — Erick, 3/16 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Löfwiken — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div notering: 1744 Bladberg.

Soldater vid detta torp