< Tillbaka <
Info om rote

Ilanda Wikstorp

Torp

Torpnamn

Wikstorp

Torpnummer

SR-00-0593

Rote

Ilanda

Rotegård 1

Ilanda

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Furkulla

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Granbacken

Mantal 3

1/2

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 952, år 1688 — 566, fr o m år 1710 — 593.

Rotens sammansättning år 1686:
Ilanda — Niels Andersson, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Furkulla — Per Nilson, 3/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anders Torstensson.

Rotens sammansättning år 1728:
Ilanda — Anders, 3/8 Mantal, står för 3/4 Mantal. Huvudrote.
Furkulla — Erick, 3/8 Mantal, står för 3/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Granbacken — Nils, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal. Possessor: Fru Lovesin.

Div notering: 1690 Skytt.

Soldater vid detta torp

Anders BRATT
>
Anders ILLANDER
-33 god och gillas. Var i tjänst 1739.
>
Anders ILLMAN
>
Anders LANTS
GM-42 styrker med läkarbetyg att han såsom skadad i en fot är till vidare krigstjänst oduglig. Begär avsked som beviljas med vitsord att han tjänt utmärkt väl.
>
Carl August WIK
Avskedsår 1909 med frågetecken. Underhåll 29/11 1910.
>
Carl Johan LANTS
1851 kommenderad till Carlsborg.
>
Carl PUNCKT
1817 kommenderad till Södertälje. 1820 sjuk hemma. GM-23 får avsked enligt läkarbetyg.
>
Eric LAND
GM-06 avsked för svår yrsel i huvudet.
>
Erik Gustav WIK
Benådad med Svärdsmedalj. GM-83 Avsked. Anmäles till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Distinktionskorpral 11/5 1859.
>
Fabrian ULFSPARRE
Tjänstgjorde i Finland 1788 och 1789.
>
Joen ILANDER
Hemkom ur Dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 594 med namnet Roos. GM-28 Karlen gammal, ynklig, svag och sjuklig, får avsked.
>
Olof HIORT
Rymt.
>
Olof ILANDER
1758 sjuk. GM-63 har ej kunnat göra tjänst i 2 år, är ock i anseende till sjukdom oförmögen därtill framdeles; blivit i kronans tjänst bräcklig, får således avsked med underhåll. Var 1760 och 1761 kommenderad [...]
>
Pehr ILANDER
-18 likaledes, allenast bekommit ny Värja 1717. 15/8 -18 Karlen berättas ha fallandesjuka - i fall det sig så befinnes skaffar roten en annan. -19 har fallandesjukan och ligger här i staden. Bekommit Kappa och Råck. [...]
>
Pehr ILLANDER
>
Pehr RUNDQVIST
Erhöll lönefullmakt 28/6 1776. Befordrad till Förare. Erhöll Rustm-karaktär med denna rotelön 25/5 1771. Var tidigare volontär på detta nummer.
>
Per SKYTT
1686 sjuk i Stockholm. 1688 sjuk hemma. Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Pähr SKYTT
Blesserad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Musqvet-Hölstret och Grenadeurs-Taskan förkommet i slaget.
>
Tönne WRANGEL
Befordrad till fänrik 16/7 1781.
>