< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0587

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blacksta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Blacksta

Mantal 2

172

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 947, år 1688 — 562, fr o m år 1710 — 587.

Rotens sammansättning år 1686:
Blacksta — Lars Jöranson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Blacksta — Lars Nilsson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Blacksta — Fjärdingsman Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands-Staten.
Blacksta — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: 1690, 1744 Blad.

Soldater vid detta torp