< Tillbaka <
Info om rote

Ljunga

Torp

Torpnummer

SR-00-0592

Rote

Ljunga

Rotegård 1

Liunga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wångsiöö

Mantal 2

1

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 956, år 1688 — 570, fr o m år 1710 — 592.

Rotens sammansättning år 1686:
Liunga — Joen Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wångsiöö — Anders Larsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Liunga — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Wångsiöö — Gustaf, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Soldater vid detta torp