< Tillbaka <
Info om rote

Bondekeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0584

Rote

Bondekeby

Rotegård 1

Bondekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Afla

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 943, år 1688 — 558, fr o m år 1710 — 584.

Torpet är beläget i Dillnäs sn.

Rotens sammansättning år 1686:
Afla — Per Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Bondekeby — Niels och Pehr, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Bondekeby — 1 Mantal. Huvudrote.
Afla — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Bondekeby — Lieutenant De la Mott, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Major Aspgren sedan år 1723.
Afla — Erich, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Pil.

Enligt en anteckning har en soldat 584 avlidit på sjukhus i Sverige i febr 1809.

Soldater vid detta torp