< Tillbaka <
Info om rote

St. Valla Kärrstugan

Rotens nummer år 1686 — 958, år 1688 — 572, fr o m år 1710 — 580.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Per Erickson, 1 Mantal. Huvudrote.
Biörnengen — Olaus Streng, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gun Rosenst.

Rotens sammansättning år 1728:
St. Walla — Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Björneng — Anders, 1/2 Mantal.
Lisätter — Joen, oskattlagt, står för 1/8 Mantal.
Tryntorp — Per, oskattlagt, står för 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jungfru Beata Charlotta Crusbjör.

Torp

Torpnamn

Kärrstugan

Torpnummer

SR-00-0580

Rote

St. Valla

Rotegård 1

St. Walla

Andel 1

1

Rotegård 2

Björneng

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Lisätter (Oskattlagt)

Andel 3

1/8

Rotegård 4

Tryntorp (Oskattlagt)

Andel 4

1/8

Rivet

X

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Soldater vid detta torp