< Tillbaka <
Info om rote

Hytta

Torp

Torpnummer

SR-00-0916

Rote

Hytta

Rotegård 1

Hyttan

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Barsätter

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Harsnäs

Mantal 3

1/4

Kvar

X

Socken

Gåsinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 960, år 1688 — 933, fr o m år 1710 — 916.

Rotens sammansättning år 1686:
Hyttan — Anders Larsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bårsätra — Johan Nilson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Under Skiepsta Bruk.

Rotens sammansättning år 1728:
Hyttan — Pehr och Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Barsätter — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Rotens sammansättning år 1791:
Hyttan — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Barsätter — 1/2 Mantal.
Harsnäs — 1/4 Mantal.

ST på Gåsinge allmänning ant 1791.

Roten indragen till underofficers lön — 16/12 1818.

Roten vakantsatt 1/10 1897.

Soldater vid detta torp