< Tillbaka <
Info om rote

Galltorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0577

Rote

Galltorp

Rotegård 1

Galtorp

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Skottwång

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Lida El. Kiörntorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Svinsjön

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Hagen

Mantal 5

1/4

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 962, år 1688 — 574, fr o m år 1710 — 577.

Rotens sammansättning år 1686:
Skåtwångh — Anders Andersson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Fäboda — Lars Påfwelson, 1/4 Mantal.
Swijnsiön — Eric Jeffersson, 1/4 Mantal.
Galtorp — Niels Persson, 1/4 Mantal.
Hagen — Erich Erichsson, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Under Wattrang bruk.

Roten sammansättning år 1688:
Galtorp — 1/4 Mantal. Huvudrote.
Skottwång — 1/4 Mantal.
Fäboda — 1/4 Mantal.
Swijnsäter — 1/4 Mantal.
Hagen — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Galtorp — Änkan, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Skottwång — Måns, 1/4 Mantal.
Lida eller Kiörntorp — Anders, 1/4 Mantal.
Svinsjön — Olof, 1/4 Mantal.
Hagen — Anders Galle, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders GALLE
Fått sig utbyta mot Gabriel Johansson. Bonde. Likaledes. Hatten förkommen 9/12 1718 på marschen ur Norge. -19 Karlen sjuk hemma på roten.
>
Anders GRIP
KM-15 avsked för sura ben och befälets intyg att han ej är tjänstbar. Hustru: Maria Persdotter, Gripvall. Utflyttad till Dillnäs, Gripvall.
>
Anders HÖGBERG
>
Carl Johan WALLTER
GM-83 Avsked. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Carl Petter WALTER
>
Eric HÖGBERG
GM-44 kasseras, fått fallandesjukdom, kan intet gillas.
>
Gabriel GALLE
Född i Roslagen. Gillas.
>
Hans SKÅTTE
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Isac HÖIJENDAHL
1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Johan LINDBERG
Född i Uppland. 1768 sjuk i kvarteret. GM-83 sjuklig och orklös, bevistat Pommerska kriget, begär och får avsked. Tjänt väl.
>
Johan SKÅTTE
Kvar vid Stralsund 1715. Granadiers-Taska förlorad genom sjukdom. Avförd i jan 1717.
>
Jonas TIGER
1793 ställes till förbättring. GM-97 sjuk i ryggen, får avsked. Utflyttad t Löfhagen. Hustru: pigan Brita Ersdotter i Löfviken.
>
Jöns ANDERSSON
>
Karl Erik RASK
Från Åker till St. Kova, L:a Malma 2/11 1910. Därifrån till Björnlunda 24/10 1911. Se sid 127 i "Ett stycke Sörmland" + 128.
>
Lars Petter GRIP
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Pehr HÖGBERG
1750 approberas änskönt han är nog liten och svag, i anseende till rotens svaga beskaffenhet.
>
Pehr TIGER
GM-02 på rotehållarens begäran får avsked. Överlämnas till Garnisionstjäsnt. Utflyttad t Björkåsa.
>
Petter GRIP
F.d. trumslagare. 1820 sjuk hemma. GM-30 Avsked för sjuklighet med rotens medgivande.
>