< Tillbaka <
Info om rote

Bondskepsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0579

Rote

Bondskepsta

Rotegård 1

Bondskeppsta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Bondskeppsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bondskeppsta

Mantal 3

1/2

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummker år 1686 — 959, år 1688 — 573, fr o m år 1710 — 579.

Rotens sammansättning år 1686:
Bondskeppsta — Lars Andersson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bondskeppsta — Olof Larsson, 1/2 Mantal. År 1688 — Lars Olofsson.
Bondskeppsta — Olof Larsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Under Skeppsta Bruk.

Rotens sammansättning år 1728:
Bondskeppsta — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bondskeppsta — Per, 1/2 Mantal.
Bondskeppsta — Olof, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Barre.

Soldater vid detta torp