< Tillbaka <
Info om rote

Sätra Sätratorp

Torp

Torpnamn

Sätratorp

Torpnummer

SR-00-0912

Rote

Sätra

Rotegård 1

Sättra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Uhlsta, Gryt

Mantal 2

1

Socken

Gåsinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 940, år 1688 — 931, fr o m år 1710 — 912.

Rotens sammansättning år 1686:
Sätra — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Ulsta, Gryt — Erich och Lars, 1 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Sättra — Erich och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållen.
Uhlsta, Gryt — Lars, Erik och Pehr, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Roten indragen till Furir 30/12 1837 —

Soldater vid detta torp