< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0586

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blacksta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Näs

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 957, år 1688 — 571, fr o m år 1710 — 586.

Rotens sammansättning år 1686:
Blachsta — Per Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Nääs — Enkian Hustru Karin, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gun Rosenst.

Rotens sammansättning år 1728:
Blacksta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Frans Krusbiörn.
Näs — Jonas Lille, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Näsvis.
Rivet år 1920.

Soldater vid detta torp