< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-0576

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Damwahla

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Fäboda

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

St. Wasskiärr

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

L:A Wasskiärr

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Winterled

Mantal 6

1/4

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 949, fr o m år 1688 — 576.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Per, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Dannvahla — Per, 1/4 Mantal.
Lijda — Joen, 1/4 Mantal.
Hwaskier — Erich, 1/4 Mantal.
Winterledh — Enkian, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Anders, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Damwahla — Enkian, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Fäboda — Abraham, 1/4 Mantal.
St. Wasskiärr — Anders, 1/8 Mantal.
L:a Wasskiärr — Pähr, 1/8 Mantal.
Winterled — Pehr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp