< Tillbaka <
Info om rote

Tafsnäs Skogstorp

Torp

Torpnamn

Skogstorp

Torpnummer

SR-00-0595

Rote

Tafsnäs

Rotegård 1

Tafsnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dafsta

Mantal 2

1

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 948, år 1688 — 563, fr o m år 1710 — 595.

Rotens sammansättning år 1686:
Tafsnääs — Lars Gustafsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Tofwesta — Lars Olofsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Tafsnäs — Länsman Lund, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Dafsta — Fru Hedvig Hult, 1 Mantal. Possessor: Donerat Fru Brita Behlou.

Div notering: 1690 Vredberg.

Soldater vid detta torp