< Tillbaka <
Info om rote

Ullvi

Torp

Torpnummer

SR-00-0591

Rote

Ullvi

Rotegård 1

Ullwi

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ullwi

Mantal 2

1

Rotegård 3

Bråten Och Siggetorp

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Gåsinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 955, år 1688 — 569, fr o m år 1710 — 591.

Rotens sammansättning år 1686:
Ullewij — Joen Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ullewij — Gustaf Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Liehtoåns.

Rotens sammansättning år 1728:
Ullwi — 1 Mantal. Huvudrote.
Ullwi — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Bråten — Nills och Siggetorp — Anders, tillsammans 1/4 Mantal. Possessor: Herr Wattrang.

Vacant 14/6 1774 — 4/9 1776.

Soldater vid detta torp