< Tillbaka <
Info om rote

Högsjön

Torp

Torpnummer

SR-00-0914

Rote

Högsjön

Rotegård 1

Högsiön

Mantal 1

1/8

Rotegård 2

Åbosätter

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Afla

Mantal 3

1

Rotegård 4

Löfbråten

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Biörktorp

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Kiälltorp

Mantal 6

1/4

Socken

Gåsinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 965, år 1688 — 936, fr o m år 1710 — 914.

Rotens sammansättning år 1686:
Skåtwångh — Olof Andersson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Åbosätter — Anders Olofson, 1/8 Mantal.
Högsiön — Anders, 1/8 Mantal.
Hellesta, Dillnäs — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Carl Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Högsiön — Jonas, 1/8 Mantal. Huvudrote.
Åbosätter – Matts, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Maria Herdhielm.
Afla — Pehr, 1 Mantal.
Löfbråten — Anders, 1/8 Mantal.
Biörktorp — Lars, 1/8 Mantal.
Kiälltorp — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp