< Tillbaka <
Info om rote

Vångsö

Torp

Torpnummer

SR-00-0915

Rote

Vångsö

Rotegård 1

Wångsö Millangård

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wångsö

Mantal 2

1

Socken

Gåsinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 941, år 1688 — 932, fr o m år 1710 — 915.

Rotens sammansättning år 1686:
Wångsiöö — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Wångsiöö — Joen, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wångsö Millangård — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Wångsö — Gustaf, 1 Mantal.

Soldater vid detta torp