< Tillbaka <
Info om rote

Skyttinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0787

Rote

Skyttinge

Rotegård 1

Skyttinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skyttinge

Mantal 2

1

Rotegård 3

Skyttinge

Mantal 3

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 814, år 1688 — 815, fr o m år 1710 — 787.

Rotens sammansättning år 1686:
Skyttinge — Ingemar, 1 Mantal. Huvudrote.
Skyttinge — Enkian, 1 Mantal.
Skyttinge — ett Croneödhehemman, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ch. Leijonhufwud.

Rotens sammansättning år 1728:
Skyttinge — Erick, 1/3 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote.
Skyttinge — Erick, 1 Mantal.
Skyttinge — Pehr, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal.
Possessor för ovasntående: Kronan behållet.

Div noteringar: Dal 1690, Berghus 1744.

Soldater vid detta torp

Anders BERGHUS
Ny utr 1718 = 751. Har kopparflaska. Fattas kappa. 2 svarta Halsdukar och Skospännen förkommit i dess sjukdom 1718. Piquen förlorad i Norge 1718. Död på Wästgiöta Dahl.
>
Anders Gustaf SKYTT
GM-59 begär och får avsked för sjukligeht enligt läkarbetyg. Tjänt väl. (Skadad fotled i följe av luxation. Äger mindre förmåga att med eget arbete förskaffa sig sitt uppehälle. O. Egerström. Regementsläkar [...]
>
Bengt BERGHUS
Hemkom ur dansk fångenskap och insattes här. För dess oduglighet till vidare Kongl. Majts krigstjänst avgått 4/11 1724. Tidigare anställd på denna rote från sept 1709. Kan intet hantvärk. Grå råcken, Piquen o [...]
>
Eric SKIÖTT
Tilldelad Drottningholmsmedaljen. 1807 sjuk i Stralsund. Bevist 1805-07, 1808-09. Fången i nov 1809.
>
Erich DAHL
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Johan BERGHUS
>
Johan Erik SKYTT
Underhåll tillerkänt på grund av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring. Utflyttad till Arboga.
>
Johan STOLPE
1817 till Södertälje. GM-30 Sjuklig. Har anlag till bråck. Ställes på 1 års förbättring. GM-35 Sjuklig. Ställes på 1 års förbättring. GM-39 Enligt läkarbetyg numera sjuklig och till vidare krigstjänst ofö [...]
>
Karl Gustaf SKYTT
>
Nils BERGHUUS
1758 sjuk. 1759 sjuk i Stralsund (Läkarintyg 1759: "Sold Nils Berghus har varit från det han utkom stadigt sjuk i sitt bröst med feber, legat i Bergen och på lasarettet, samt brukat nog Medicine dock utan någon för [...]
>
Nils BERGHUUS
Avgick som Trumslagare vid Greve Aron Stiernas regemente och insattes å denna rote. Var i tjänst 1739.
>
Olof BERGGREN
11:4 1/4. Död i Norrby, Finland.
>
Olof BERGGREN
Till Sveaborg 18/7 1789.
>
Olof STOLPE
GM-45 sjuk å sjukhus. 1846 avförd ur regementets rullor för vanfrejd. Skjutit en gris.
>
Pehr JERPE
"dhenne Rotens Knecht Pehr Jerpe är Avangerad till Corporal under Öfwerst. Comp. nr 710 (?) och dhen Roten skall skaffa Hijtt Knecht i Stellet". Nr 710? = 675 Norrby, Strängnäs lf.
>