< Tillbaka <
Info om rote

Mälhammar

Torp

Torpnummer

SR-00-0781

Rote

Mälhammar

Rotegård 1

Mehlhammar

Mantal 1

1

Rotegård 2

Broby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lybeck

Mantal 3

1/4

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 799, fr o m år 1710 — 781.

Rotens sammansättning år 1686:
Mehlhammar — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Mehlhammar — Anders Hansson, 1 Mantal.
Berga, Råby sn, till hjälp — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Mehlhammar — Olof Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat till Fru Christina Stiernhielm år 1688.
Broby — Jan, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Lybeck — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Gustaf Ribbing.

Roten anslagen till Militäracademien å Carlberg 17/12 1790 — 28/3 1801 (efter vakans 17/12 1790 — 1792).

Div noteringar: Spanare 1690, Melberg 1744.

Soldater vid detta torp

Anders MILD
Tillfångatagen 16/4 1807. Återkom från fångenskapen 1810 och insattes 25/6 samma år å rote 820 Wij, Västermo sn. Där med namnet Wild. Befordrades till Corporal. Tapperhetsmedalj för 1807-fälttåget.
>
Anders MILD
GM-48 begär och får med rotehållarens medgivande avsked. Tjänt väl.
>
Carl Eric FERNSTRÖM
Död 1903? Står även död 1912, men det stämmer illa med att han fått underhåll 1906.
>
Eric MALMBERG
Vacant.
>
Eric ORÄDDER
Hit transporterad den ur danska fångenskapet hemkomne soldaten för nr 795 Eric Ericson Bondek, heter nu Orädder.
>
Erich SPENNARE
Erhöll sitt soldatnamn vid GM 1690. Låg då sjuk hemma.
>
Erik ORÄDDER
Förmist Geveret i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Grå råck, Handskar, Skinnbyxor, Svart Halsduk, Skor, Kamb med foder förmist i sjukkvarteret i Höij, där han dog.
>
Fredrik Wilhelm MILD
Corporal 6/4 1864. Entledigad från Corporalsbefattningen 13/4 1870.
>
Johan MÄLBERG
>
Lars MÄLLBERG
11:4. KM-88 blind och sjuklig; tjänar på 30:e året; ganska fattig; får avsked.
>
Olof MELLBERG
1759 sjuk i Bergen.
>
Pehr MELBERG
-40 en god karl, approberas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Pehr MELLBERG
Enl GM-rullan 16/1 1789. Troligen samma soldat som Pehr Mälberg på denna rote.
>
Pehr MÄLBERG
Till Sveaborg 18/7 1789. Enl GM-rullan 14/10 1789. Troligen samma soldat som Pehr Mellberg på denna rote.
>
Pehr ORÄDDER
Ny utr 1718 = 751. Har kopparflaska. GM-19 sjuk här vid regementet.
>
Per MILD
Ev född i Tumbo, D län. 1817 till Göta Kanal. GM-35 tjänar kvar till nästa GM. Tilldelades medalj för tapperhet i fält. Återtog, tillsammans med några kamrater, i fiendens åsyn, en av dem erövrad kanonförstä [...]
>
Per NILSSON
>