< Tillbaka <
Info om rote

Broby

Torp

Torpnummer

SR-00-0780

Rote

Broby

Rotegård 1

Broby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Broby

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 798, år 1688 — 801, fr o m år 1710 — 780.

Rotens sammansättning år 1686:
Broby — Olof Hansson, 1 Mantal. Huvudrote.
Broby — Lars Larsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Broby — Swen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Broby — Pehr, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1833 —

Roten anslagen till regementsmusiken 12/9 1826 — 31/12 1832.

Div noteringar: Broman 1690.

Soldater vid detta torp