< Tillbaka <
Info om rote

Garn Slätten

Torp

Torpnamn

Slätten

Torpnummer

SR-00-0770

Rote

Garn

Rotegård 1

Garn

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Garn

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Garn

Mantal 3

1/2

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Torpet kallades Slätten sedan slutet av 1800-talet.

Rotens nummer år 1686 — 812, år 1688 — 813, fr o m år 1710 — 770.

Rotens sammansättning år 1686:
Garn — Olof Larsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Garn — Olof Larsson, 1/2 Mantal.
Garn — Olof Jonsson, 1/2 Mantal.
Av Stadtstorp i Torshälla sn till hjälp — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Garn — Pehr, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Herr Claes Lindroth.
Garn — Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Herr Gustaf Ribbing.
Av Statstorp — Swen, som stått för 1/4 Mantal, finnes vid undersökningen i kompaniet år 1728 intet i denna rote, utan i stället:
Garn — Jonas, 1/2 Mantal. Possessor: Herr Gustaf Ribbing.

Roten anslagen till Regements-Militär-skolan 1789 — 14/5 1806.

Div noteringar: Johanna Kristina Öman, f. 1849, änka 1917.
Härling 1690, Tunholm 1744.

Soldater vid detta torp