< Tillbaka <
Info om rote

Gunnarskär

Torp

Torpnummer

SR-00-0766

Rote

Gunnarskär

Rotegård 1

Gunnarskiähl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Gunnarskiähl

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 800, fr o m 1710 — 766.

Rotens sammansättning år 1686:
Gunnarskiähl — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Gunnarskiähl — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Gunnarskiähl — H. Lagersparre, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Gunnarskiähl — H. Lagersparre, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div noteringar: Vakant 1690, Blomberg 1744.

Soldater vid detta torp

Anders GARD
GM-55 begär och får såsom oförmögen att bära packning enligt kompanichefens intyg avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Friedric ROTHOFF
Erhöll Kongl. Majts permission 12/4 1748 att vara utrikes (Portugal) på 1 år och sedermera H.K.M. prolongation av 17/7 1749 att ännu på 2ne års tid få fortsätta utrikes tjänsten.
>
Carl Johan GARD
Underhåll tillerkänd på grund av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring enligt Kungl. Maj:ts beslut 31/12 1924. Erhöll pension fr o m 1/10 1924 med 100:- kr/år. Beloppet ökades 1/9 1931 till 200:- kr. Jml SF [...]
>
Carl WORS eller NORS
>
Christian TIÄDER
Kan intet hantvärk. Piquen, Handskar med Grå Råcken förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Eric FAHLGREEN
Roten ersatt med Eric Fahlgren vilken för begångna förseelser av Kongl. Hovrätten den 17/6 1737 blivit dömd till 40 par spö samt 3ne söndagars kyrkoplikt och 3ne års arbete vid Bohus fästning. GM-40 Karlen i Boh [...]
>
Johan DUFVA
Anställd 1758? 1789 sjuk. Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758.
>
Johan GUND
1817 till Södertälje.
>
Jonas GUNN
>
Jonas SVANSTRÖM
Befordrad till Rustmästare med rotelön vid Oppunda Compagnie.
>
Jöns ESKILZON
>
Lars GARD
Underhåll 9/8 1887.
>
Magnus DUFVA
>
Matts TIEDER
Hatten sönderskjuten vid S. Stäket 13/8 1719. GM-33 Karlen har stark svindel, lam i högra handen, begär och får avsked. Ny utrustning 1718 = 751.
>
NYBERG
>
Olof ANDERSSON
"I den Rymbde Samuell Larssons stelle". Rymde i febr 1690.
>
Olof BLOMBERG
>
Olof MARS
GM-23 får avsked enligt läkarbetyg (bensår).
>
P NAUCKHOFF
Hit transporterad 1/1 1802.
>
Samuel LARSSON
GM-86 "Vacant. Rothen Gifwes 2 Månaders dagh att skaffe Knecht i Jöns Eskilzons stelle som igenom döden afgången ähr, ty dhen som Präsenteras war för swagh. Casseras". Antogs senare Samuel Larsson, som rymde 1688.
>