< Tillbaka <
Info om rote

Sörby

Torp

Torpnummer

SR-00-0769

Rote

Sörby

Rotegård 1

Sörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sörby

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 815, år 1688 — 816, fr o m år 1710 — 769.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Carl Johansson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hageby — Anders Nilsson, 1/2 Mantal.
Öflingeby — Hans, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Johan Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christina Ribbings arvingar.
Sörby — Lars, 1 Mantal. Possessor: Fru Christina Sparre.

Div noteringar: Menlös 1690.

Soldater vid detta torp