< Tillbaka <
Info om rote

Löfsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0768

Rote

Löfsta

Rotegård 1

Löfsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Löfsta

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 806, år 1688 — 807, fr o m år 1710 — 768.

Rotens sammansättning år 1686:
Löfsta — Olof Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sörby — Per Jönsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Löfsta — Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christin Ribbings arvingar.
Löfsta — Anders, 1 Mantal. Possessor: Herr Gustaf Ribbing.

Div noteringar: Löf 1690, 1744.

Soldater vid detta torp