< Tillbaka <
Info om rote

Öflingeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0784

Rote

Öflingeby

Rotegård 1

Öflingeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Garn

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Häfhäll?

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Granesten

Mantal 4

1/8

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 802, år 1688 — 803, fr o m år 1710 — 784.

Rotens sammansättning år 1686:
Öflingeby — Niels Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Garn — Bengt Larsson, 1/2 Mantal.
Stafhälla i Råby sn till hjälp — Joen, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Öflingeby — Erik, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Garn — Johan, 1/2 Mantal. Possessor: Gustaf Ribbing.
Häfhäll? — Nills, Västermo sn, oskattlagt, står i roten för 1/8 Mantal.
Granesten — Erik, Råby sn, oskattlagt, står i roten för 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Vacant till Statsverket 27/5 1793 — 27/1 1804.

Div noteringar: Qvick 1690, Öfverberg 1744.

Soldater vid detta torp