< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0774

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäsby

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 807, år 1688 — 808, fr o m år 1710 — 774.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Per Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Wendehla Hammarskiöldh.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Jan Persson, 1 Mantal.
Wäsby — Jan Swensson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Carl Reutercrantz.

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1833 — 1/1 1881.

Roten anslagen till underofficer 26/7 1817 — 31/12 1832.

Roten vacant till Statsverket 8/6 1797 — 5/5 1804.

Div noteringar: Flink 1690, 1744.

Soldater vid detta torp