< Tillbaka <
Info om rote

Valtomta

Torp

Torpnummer

SR-00-0767

Rote

Valtomta

Rotegård 1

Waltompta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Munckhammar

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 803, år 1688 — 804, fr o m år 1710 — 767.

Rotens sammansättning år 1686:
Munckhammar — Lars Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Waltomta — Anders Jonsson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Waltompta — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Munckhammar — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Waltompta — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Munckhammar — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till underofficers lön 1/7 1815 — 17/8 1832.

Soldater vid detta torp