< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-0785

Rote

Husby

Rotegård 1

Husby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Husby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Husby

Mantal 3

1/2

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 810, år 1688 — 811, fr o m år 1710 — 785.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Jöns Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Huseby — Lars Persson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Husby — Aron, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Husby — Lars. Hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal.
Husby — Pehr, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Nills Adelstierna.

Roten anslagen till Krigsacademin å Carlberg 29/12 1792 — 22/5 1801.

Div notering: Tillberg 1690.

Soldater vid detta torp