< Tillbaka <
Info om rote

Åby

Torp

Torpnummer

SR-00-0783

Rote

Åby

Rotegård 1

Wästerby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Hult

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Getetorp

Mantal 4

1/4

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Socken: Tumbo? Står i GM-rullan 1869 antecknad för Lista socken! Enligt en uppgift i Gillberga socken.

Rotens nummer år 1686 — 805, år 1688 — 806, fr o m år 1710 — 783.

Rotens sammansättning år 1686:
Wästerby — Helehna Bethon, 2 Mantal. Huvudrote.
Österby, Råby sn — Per Andersson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wästerby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Åby — Prosten Ljungberg, 1 Mantal.
Hult — Olof, 1/4 Mantal.
Getetorp — Pehr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp