< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-0786

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 816, år 1688 — 817, fr o m år 1710 — 786.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Olof Jonssons änka, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Ribbing.
Huseby — Änkan, 1 Mantal. Possessor: Harald Posse.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Pehr Erichsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Huseby — Pehr Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Nills Adelstierna.

Roten vacant till Statsverket 8/6 1797 — 5/5 1804.

Div notering: Stare 1690.

Soldater vid detta torp

Anders HUUS-och-HEM
Ej fått kappa. Skospännen förkomna och piquen vid gränsen 1718 (mot Norge). Död hemma i landet.
>
Anders HUUS-och-HEM
Ny utr 1718 = 751. Värja och Gehäng bekommit 1716. GM-18 den uppviste karlen har fel på ögonen och elaka ben. Casseras.
>
Anders TUNBERG
1789 sjuk hemma i landet.
>
August Wilhelm HECTOR
GM-63 begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl BORG
Utflyttad till Skoglund 1893. Underhåll 1898.
>
Carl STÅLT
GM-97 Utstruken för tjuvnad. Avstraffad för inbrottsstöld med 40 par spö och en söndags Kyrkostraff, samt utstruken enligt General Wachtmeisters Resolution 24/12 1795.
>
Eric TUNBERG
Död under marschen till mönstringsplatsen. (GM var 28/4, det bör därför vara någon-några dagar tidigare som han dog).
>
Eric TUNBERG
GM 5/6 1733 begär och får heta Tunberg i stället för Huus-och-Heem. Var i tjänst 1739.
>
Gustaf JARL
Avförd ur regementets rullor för vanfrejd.
>
LÄGERDAHL
>
Nils TUNBERG
GM-74 får avsked och dubbelt underhåll; tjänt väl i Finska och Pommerska krigen.
>
Olof STAHRE
Anställd 1658 eller 1678? Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Pehr HÄGG
GM-30 besvärad av bråck med flera åkommor. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare års fälttåg. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad t Torshälla.
>
Pär HUUS och HEM
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera blivit fången i Stralsund. Ersattes därför i maj 1716. Kan intet hantvärk. Grå råcken och piquen förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. 1710 skrivs soldatnamnet "Husa [...]
>
Volter EHRENPOHL
>