< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0775

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäsby

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 808, år 1688 — 809, fr o m år 1710 — 775.

Rotens sammansättning år 1686:

Wäsby — Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Erich Persson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Wendehla Hammarskiöldh.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Bengt, 1 Mantal.
Possessor för ovasntående: Carl Reutercrantz.

Vacant till Statsverket 8/6 1797 — 27/1 1804.

Soldater vid detta torp

Anders WÄST
GM-30 Gammal och sjuklig. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare årens fälttåg. Tjänt väl.
>
Carl BONDE
Erhöll sitt soldatnamn 1690.
>
Gabriel WÄSBERG
>
Jonas WESBERG
GM-33 besiktigad och god befunnen. Approberas.
>
Jonas WÄSBOM
Anställd 1790? GM-97 Utstruken för tjuvnad. Avstraffad för inbrottsstöld med 40 par spö och en söndags kyrkostraff, samt utstruken enligt General Wachtmeisters Resolution av 24/12 1795.
>
Jonas WÄSBOM
>
Lars WÄSBERG
>
Lars ÖSTERBERG
Uppå Rotens anhållan, enligt Herr Översten och Riddaren von Essens Resolution av den 28/1 1749 är ur rullan utstruken, för det han icke allenast 2ne gånger rymt utur fängelset på Gripsholms Slott, therest han fö [...]
>
Mårten WÄSBOM
12:3/4. 1783 sjuk i lägret. Död på lasarettet i Lovisa.
>
Nils WÄSBERG
>
Olof WESSBERG
Var i tjänst 1739.
>
Olof WÄSBERG
Kan intet hantvärk. Grå råcken med Piquen och Värjan förmist i sjukkvarteret.
>
Olof WÄSBOM
>
Oluf WÄSBERG
Rullan 1718 "Larsson", d:o 1719 "Andersson". Ny utr 1718 = 751. Har kopparflaska. Saknar kappa. Genom dess sjukdom förlorat 1 svart halsduk, gula strumpor, handskar och pique 1718. Död på Wästgiötha-Dahl.
>
Pehr WÄSBOM
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. 1759 kommenderad på Galärerna.
>
Per Johan Wilhelm HJELM
År 1879 till Vaxholm.
>
Petter Gustaf HJELM
GM-48 ställes för sjuklighet på 1 års förbättring. GM-51 anmäles såsom till hälsan förbättrad. Får kvarstå. GM-55 begär och får såsom oförmögen att bära packning enligt kompanichefintyg avsked med anm [...]
>