< Tillbaka <
Info om rote

Mälby

Torp

Torpnummer

SR-00-0772

Rote

Mälby

Rotegård 1

Mählby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mählby

Mantal 2

1

Socken

Tumbo

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 809, år 1688 — 810, fr o m år 1710 — 772.

Rotens sammansättning år 1686:
Mählby — Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Mählby — Joen Persson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lars Rolamb.

Rotens sammansättning år 1728:
Mählby — Lars Joensson, 1 Mantal. Huvudrote.
Mählby — Lars Danielsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Herr Egid Erenpåhle.

Håller tråsshäst — 31/12 1817. Dito 1815.

Div noteringar: Rolamb 1690, Mälstedt 1744.

Soldater vid detta torp