< Tillbaka <
Info om rote

Högetorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0414

Rote

Högetorp

Rotegård 1

Högtorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Håfsnäs

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Måhne, Årdala

Mantal 3

3/4

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 402, år 1688 — 412, fr o m år 1710 — 414.

Rotens sammansättning år 1686:
Högetorp — Bengt, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Håfznääs — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Måen i Årdala sn — 3/4 Mantal. Possessor: Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Högtorp — Erik, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Håfsnäs — Joen och Lars, 1/4 Mantal,. står i roten för 1/2 Mantal. Posessor: Pehr Sparres arvingar.
Måhne, Årdala — Olof, 1/2 Mantal, står för 3/4 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp

Adolf HÖGBERG
Utflyttad med familj t Högtorp 1875.
>
Anders HÖG
Inflyttad fr V. Vingåker 1806.
>
Anders HÖG
Inflyttad fr L:a Malma 1816. 1817 Kommenderad till Stödertälje. GM 1830 svag i axeln. Ställes på 1 års förbättring. Får räkna 1 år som Wargeringskarl. GM-35 får räkna 2 år som Extra Roteringskarl. GM-39 Är [...]
>
Anders HÖGMAN
GM-74 Begär och får avsked, har svagt bröst.
>
Anders NYSTRÖM
GM-40 god karl. Begär transport till 353 Väla i Sköldinge, som beviljas.
>
Anders TILLSTRÖM
1741 kommenderad på Galär-Esquadern.
>
Carl Johan HÖGLUND
Inflyttad fr Högtorp 1/11 1884. Utflyttad t H-fors bruk 17/11 1897, Kloster 19/11 1902. Fadern hette Karl Johansson.
>
Eric DAHLBERG
För flera inbrottsstölder och rymningsbrott blivit enligt General-Krigs-Rättens dom 29/10 1782 avstraffad med 33 par spå och försänd till 3:ne års arbete i Carlskrona. (341 = Hästedal, Sköldinge).
>
Eric Johan JANSSON
437 = Hässleby, Dunker.
>
Erich RYSS
Antogs 1708 och utmarscherade med Recruterna till Riga.--
>
Erik August TÖRNBLOM
Inflyttad fr Bettna 24/10 1855. GM-59 begär och får heta Törnblom. Har hetat Karl. 411 = Mellösa by i Mellösa.
>
Erik Gustaf SJÖBLOM
1851 Kommenderad till Carlsborg. Avförd ur rullorna 8/1 1855. Dömd. Undergått uppenbar Kyrkoplikt 21/1 1855.
>
Hans ERICHSON
>
Johan Albert HÖG
Inflyttad fr Sköldinge 1/11 1879. Utflyttad t Helgesta 20/10 1884.
>
Johan HÖGLUND
Död under fästningsarbete i Christianstad.
>
Johan HÖGMAN
1802 kommenderad till Stockholm. GM-06 Döv och bräcklig. Får avsked. Blev orgeltrampare. Utflyttad t Davidsnäs, Mellösa. Flyttade senare till nybygget Höglund.
>
Jöns GRÖNING
Var i tjänst under Karl XII:s tid enligt uppgift i ett brev under nr 602 i Vansö. Anställd ånyo 1687 med namnet Jöns Persson.
>
Nils HÖGBERG
GM-33 god och gillas. 9/10 1739 fått Herr Överstens tillstånd att utbyta sig emot Anders Nyström
>
Nils HÖGFORS
GM-78 "Befunnes nu svagsint och kasseras därför, men som han på legning undfått mer än 100 Rd. R?, så får det därvid förbliva. Roten behåller det övriga och skaffar annan karl till detta års slut".
>
Olof August AHLSTRAND
Sjukvårdssoldat. Inflyttad fr Floda 11/2 1897. Utflyttad t Sköldinge 25/11 1907. Avsked utan underhåll.
>
Olof HÖG
>
Olof HÖGMAN
1718 ny utr = rote 351. För obotlig benskada bekommit Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked.
>
Olof TILLSTRÖM
>
Olof TILLSTRÖM
1759 kommenderad på Galärerna. GM-68 sjuklig och oförmögen till tjänst, får avsked. Bevistat affären vid Corpo Ström i Finska Campagnen, även åtskilliga i Pommerns fälttåg. Får underhåll. Hette på nr 342 H [...]
>
Per Gustaf HÖGSTRÖM
436 = Qvattala, Dunker.
>
Viktor HÖGBERG
Inflyttad fr Tived 30/10 1874. Utflytta t Lilla Malma 11/10 1879. GM-79 Avsked enligt sjukbesked (kronisk lunginflammation). Tjänt utmärkt väl. Ej underhåll.
>