< Tillbaka <
Info om rote

Sörtorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0418

Rote

Sörtorp

Rotegård 1

Sörtorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Åtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Gårgholmen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Sätertorp

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Wahlkärr

Mantal 5

1/8

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 398, år 1688 — 408, fr o m 1710 — 418.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörtorp — Nils, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Åtorp — Lars, 1/4 Mantal.
Gårgholmen — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lands Staten.
Sätertorp — 1/2 Mantal.
Malkierr i Forssa sn — 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörtorp — Rawald, Lars och Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Åtorp — Anders, 1/4 Mantal.
Gårgholmen — Erik, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Infanteriet.
Sätertorp — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Brita von Creuts.
Wahlkärr — Johan, 1/8 Mantal. Possessor: Gen.maj. Fuchs.

Soldater vid detta torp

Anders WALLMAN
GM-28 Karlen svag och oduglig, får avsked. Roten vacant.
>
Daniel STENIUS
>
Eric SÖR
Bokförd som inflyttad -09. Utflyttad t Sörlunda 1818. G. GM-17 får avsked för obotligt bråck.
>
Erich ERLANDSON
>
Johan Eric SUND
G. GM-79 sjuk å roten (nervfeber). GM-83 Avsked. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 9/8 1887. Utflyttad till ST 402 1/11 1883.
>
Jonas HAMN
G. GM-48 står på 1 års förbättring som sjuklig. GM-51 Anmäles såsom under tiden förbättrad till hälsan men numera återfallen i sjuklighet. Står på 1 års förbättring. GM-63 Begär och får avsked för sjuk [...]
>
Jonas SÖRBERG
1718 ny utr = 351. GM-18 Karlen för liten, sättes till trossdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne trossdrängen Lars Persson Wallman.
>
Jonas SÖTSTRÖM
GM-40 lam i vänstra armen och alldeles oduglig att göra tjänst, kan ej approberas.
>
Lars SÖRGREN
Till Finland 1789. Okt 1789 Sveaborg. Tapperhetsmedalj för 1790 års fälttåg. Dog i Åbo.
>
Lars WALLMAN
Tidigare tråssdräng. Kappa fattas. Död vid W. Ede.
>
Nils SÖDERSTRÖM
>
Olof Henning HÖGBERG
Inflyttad fr Östtorp 1/11 1883. Var dräng i Östtorp.
>
Olof KRUSBÄCK
Antagen i Nyköping. Blesserad i högra handen under striden vid Helsingborg 28/2 1710. Musqveten, Hölstret, Bajonetten, Ränseln, Grå Råcken, Handskar, Gehäng bortkommit i slaget då han blev blesserad.
>
Olof SÖDERBERG
G.
>
Olof SÖDERSTRÖM
1741 Kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Pehr ENG
Inflyttad fr Näshulta 1818. G. Korpral 1839-09-07. GM-39 Kommenderad till Långholmen.
>
Pehr SÖDERSTRÖM
>
Pehr SÖDERSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad i Stralsund. GM-63 svagsint och styv i lederna, får avsked. Roten vacant.
>
Pehr SÖDERSTRÖM
Var i tjänst 1750.
>
Pehr SÖK
G. Utflyttad t Sörtorp 1812. Sårad och fången av fransmän 26/1 1807 vid Teschenhagen. Sjuk i Stralsund. Utbytes. -02 står kvar till nästa mönstring. -93 ställes på förbättring.
>