< Tillbaka <
Info om rote

Rökärr

Torp

Torpnummer

SR-00-0401

Rote

Rökärr

Rotegård 1

Rökärr

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ölmstorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Eketorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Bergh

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Fårstorp

Mantal 5

1/8

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer till år 1688 — 397, därefter — 401.

Rotens sammansättning år 1686:
Rökierr — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bergh — Enkian, 1/2 Mantal.
Ölmstorp — Olof, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Fårstorp — Anders, 1/8 Mantal.
Eketorp — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: G. af Wasaborg.

Vid GM 2/8 1688 i Carl Gustafs stad ingick soldaten i Capiten Engell Bellendorphs Compagnie.
Roten beståd då av:
Rökärr — 1/2 Mantal.
Berg — 1/2 Mantal.
Ölmstorp — 1/2 Mantal.
Fårstorp — 1/8 Mantal.
Eketorp — 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Rökärr — Hans, Jöns och Erick, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Ölmstorp — Anders och Pehr, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Eketorp — brukas av ägaren, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Brita von Creutz.
Bergh — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Fårstorp — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Förpantning.

Rotehållare år 1750:
Rökärr — Erick Ericksson, Per Jonsson, Jon Jonsson.
Berg — Per Eriksson.
Ölmstorp — Jonas Jonsson.
Fårstorp — Anders Jonsson.
Eketorp — Capitaine Ehrenkloo.

Torpet inköpt av Filip Johansson.

Soldater vid detta torp

Anders HOLMBERG
Antagen första gången i dec 1719. "Vid sista 1723 års Rubbning avgått till vacanta Gemena roten nr 432 undan för Rustmästaren Olof Dufwa". Åter transporterad hit till korpralsroten nr 401 från nr 432 i dec 1723. [...]
>
Anders RÖGREN
Korpral 27/3 1759. Ankom Pommern 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. Ej med i Pommern 1758-59.
>
Anders RÖK
Inflyttad fr Floda 1821.
>
Anders RÖSTEDT
>
Bengt Israel TÖRNBERG
Står under född: även Mellösa! GM-72 begär och får avsked. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric NORBERG
Inflyttad fr Eskilstuna 1809. 1817 till Södertälje. Kanalgrävning. GM-20 får avsked för bråck enligt läkarbetyg.
>
Erick BOCK
Avancerat till Rustmästare 29/7 1710. GM 18/8 1718 "corp Erich Persson Bock, varit commenderad i Wissmar och sedermera intet igenkommen, utstruken ur rullan 18/2 1716. I dess ställe hitavancerat Olof Ersson Biure". Kan [...]
>
Fredrik Herman HOLMBERG
Inflyttad fr Malma 14/4 1873. GM-76 Carlsborg. Längd: 1.69 eller 1.67!
>
Gabriel RÖSTEDT
1789 till Sveaborg.
>
Gustaf LIND
Vid GM-40 26/6 "Har lungsoten, står ej att curera, begär avsked med underhåll efter han sig elliest eij kan nähra, bevist åthskilliga Campagnier och wid Oxdiupet på arbetet i Cronans tienst förderfwad, får underh [...]
>
Johan Sibbe Efraim MOBACK
Inflyttad fr Alberga. Född i Alberga? Korpralskola 1901. Utflyttad t Fredlund, Eldsund, Strängnäs.
>
Jonas STAFBERG
Ej med i Pommern 1757.
>
Nils RÖDSTEN
428:8.
>
Olof BIURE
GM 16/9 1719 "Slagen vid Stäket 13/8 1719". "Förkommit wijd Steket: hatt, corporal-Råck, Skintröja, Skinbyxor, Skospännen, handskar, gehäng, musqvet, bajonett, värja, Granadtaska med dess tillbehör, musquetrem oc [...]
>
Olof DUFVA
>
Olof WAHRGREN
1802 till Haga. Utflyttad t Hökärrs ägor, Rökärr Ängstuga. Heter här Wånggren. Utflyttad till L:a Malma 1820 Rösjöstugan. "Wahrgren".
>
Pehr Okänt
"Corporal Pehr i Rökier"
>
Pehr OLOFSSON
>