< Tillbaka <
Info om rote

Östtorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0415

Rote

Östtorp

Rotegård 1

Östorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Baggetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Finstorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Wegred

Mantal 4

1/4

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 401, år 1688 — 411, fr o m år 1710 — 415.

Rotens sammansättning år 1686:
Östertorp — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Baggetorp — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Wägre — Per, 1/4 Mantal. Possessor: af Wasaborg.
Finstorp — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Östorp — Olof och Matts, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Baggetorp — Joen och Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Finstorp — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Wegred — Nills, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Brita von Creuts.

Anslagen till pistolsmed. Denna transporterades t nr 425 3/10 1830.

Soldater vid detta torp

Bengt Adolf STAF
Avförd ur rullorna. Stöld. "1852 15/7 undergått uppenbar kyrkoplikt". Inhyses å Östtorp 1852. Död på Långholmen 1856.
>
Carl Gustaf CEDERBERG
-89 minderårig volontär.
>
Eric ÖSBERG
G. GM-83 sinnessvag, får avsked.
>
Erich BILLE
Antagen i Nyköping. Kan läsa och skriva. Tjänt förr under Herr Överste Beckertz Regemente i Riga 2 år då han blev sjuk av sina Blessurer och med sjukavsked. Musqveten, Hölstret, Svart Halsduken, Handskarna, Kam [...]
>
Johan Alfred ÖST
Inflyttad t Högtorp från L:a Malma 1/11 1878. Inflyttad fr Högtorp 1/10 1879. Utflyttad t Floda 26/3 1890.
>
Johan ÖSTERBERG
Inflyttad fr Snösvad, L:a Malma. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Hustru Maria. Han kan litet men hon kan intet uti bok. Kan eljest bägge någorlunda de nödigaste kristendomsstyckena.
>
Karl Axel ROSLUND
Inflyttad fr Davidsnäs 1/11 1889.
>
Karl Johan ÖST
Inflyttad fr Sköldinge 24/10 1852. Utflyttad t Herrgölet 14/3 1880. GM-79 beviljas avsked för sjuklighet enligt betyg. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Lars Eric TÖRN
G. Inflyttad fr Sköldinge 1821.
>
Olof ERICHSON
>
Olof ÖST
Inflyttad fr Gryt 1820. Utflyttad t Dunker 1821? Transport 3/10 1820? 448 = Bråhofda.
>
Olof ÖSTBERG
GM-40 har öppna kylsår i fötterna. Oduglig att tjäna. Begär och får avsked. 1718 ny utr = 351.
>
Pehr ÖRN
Inflyttad fr Vingåker. Utflyttad m familj till Högtorpet. -06 får kvarstå till nästa mönstring. -93 ställd på förbättring.
>
Pehr ÖSTERBERG
1760 Kommenderad på Danholmen. GM-63 sjuklig och svag, förmår ej göra tjänst, får avsked. Och som han tjänt ganska väl samt bevistat tyska kriget, så anmäles han till underhåll. Roten vakant.
>