< Tillbaka <
Info om rote

Ulfstorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0419

Rote

Ulfstorp

Rotegård 1

Ulfstorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Barrö

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hyddebroen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Nääs

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Norrsäter

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Sund

Mantal 6

1/8

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 406, år 1688 — 416, fr o m år 1710 — 419.

Rotens sammansättning år 1686:
Älfstorp/Ulfztorp — Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hyddebron — Gustaf, 1/4 Mantal.
Nääs — Bengt, 1/4 Mantal.
Sundh el Nårsätra — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: af Wasaborg.
Barrö — 1/2 Mantal. Possessor: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Ulfstorp — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita von Creutz.
Barrö — Joen, 1/2 Mantal. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Hyddebroen — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Brita von Creutz.
Nääs — Erick, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Norrsäter — Erik, 1/8 Mantal.
Sund — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Anders NILSSON
1686 sjuk i lägret (i Carl Gustafs Stad).
>
Carl Emil LÖFGREN
Inflyttad fr Vetlanda 1/4 1878. Utflyttad 23/5 1888 till Floda. Rote 312 = Banninge, Floda sn.
>
Clementz LILLIEGRAN
Antagen i Nyköping. Kan skriva.
>
Erich ULFSTRÖM
GM-50 Huggit tummen av sig på vänstra handen, oduglig till krigstjänst. Kan ej approberas. Måste återställa roten halva undfångna legan med arbete eller penningar.
>
Erik Gustaf FRID
Vice-corporal 28/5 -26. Svärdspension 21/8 1951. Inflyttad fr Sköldinge 26/9 1896. Utflyttad t Stenbro, Hälleforsnäs.
>
Erik ULFSTRÖM
GM-06 Avsked som varande orkeslös. Var mycket berömd av befälet. Medalj för 1790 års fälttåg - Keltis Baracker. Skjuten i vänstra ögat och sårad på högra kindbenet vid Hofjocki bro. Gift, 4 barn. Dog på fa [...]
>
Johan Eric SUND
Rote 418 = Sörtorp.
>
Johan Magnus LIDSTRÖM
GM-76 avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till L. Malma 28/3 1877.
>
Jöns HÄLMAN / HELLMAN
År 1718 ny utrustning = 351. GM-44 för ganska liten, till tjänstgörandet odugelig. Begär och får avsked.
>
Karl Johan ULLMAN
Interimsavsked.
>
Karl Petter FRID
Inflyttad fr Näs 1/11 1888. Utflyttad t Fors 7/4 1896.
>
Lars FLOD
Dödsorsak: "Befanns hängande i sin säng".
>
Lars ULFSTRÖM
Rote 416 = Ramsbäck.
>
Olof FRED
Inflyttad fr Gillberga 1807. 1817 sjuk på stället. GM-30 Har obotliga benskador. Begår och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1807 och senare fälttåg. Tjänt med utmärkt beröm.
>