< Tillbaka <
Info om rote

Mellösa

Torp

Torpnummer

SR-00-0410

Rote

Mellösa

Rotegård 1

Mellösaby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Millangården

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 395, år 1688 — 406, fr o m år 1710 — 410.

Rotens sammansättning år 1686:
Mellösaby — Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Mellösaby — Erick, 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Mellösaby — Pehr, Lars, Pehr och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Millangården — Nills, 1 Mantal. Possessor: Förpantning.

Anslagen till underofficers lön — 31/5 1818.

Soldater vid detta torp

Anders MÄLSTEN
Efter Regementsfältskärens attest oduglig till Kongl. Majts tjänst emedan han sig avhuggit 2:ne tår på högra foten. Ersatt med Olof Salmonsson.
>
Axel Engelbrekt RYDVALL
>
Axel Fredrik RYDVALL
Inflyttad fr Bjursäter, L:a Malma. Utflyttad t Rejdnäs, Mellösa by 1/11 1882. GM-79 Vaxholm. Interimsavsked 6/8 1881. Underhåll 1886.
>
Carl Eric AGGARTH
Inflyttad fr Sätra rote, Floda.
>
Eric KLAFF
G. Inflyttad fr Elvesta rote, Sköldinge. GM-35 får avsked och beräknar 2ne år såsom fördubblad karl. Kommer i åtnjutande av pension 4 år härefter. Sjuklig enligt läkarbetyg.
>
Eric SMÄLLFELT
G.
>
Eric SÖDERBERG
G. I tjänst 1783.
>
Erich OLOFSSON
>
Hindric WEGERBOM
G. -02 Haga. GM-06 har svår giktvärk. Får avsked. Dog i Svenstorp, Mellösa.
>
Jonas SÖDERBERG
G.
>
Jonas SÖRBERG
GM-33 Karlen gammal och oduglig, begär och får avsked.
>
Jöns Johan FIN
Inflyttad fr Näs rote, Dunker. Utflyttad t Nybygget, Haghäll. Bodde kvar 1880. GM-48 Begär och får som otjänstbar avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Karl Erik THORILD
G. Inflyttad fr Näs rote, Dunker. Utflyttad t Thorshall Bst. Korpral 18/3 1839, distinktionskorpral 1855. Underofficersexamen 1839. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmäles till underh [...]
>
Lars FLOBERG
Var i tjänst 1739.
>
Lars Fredrik WARF
G. Korpral 21/9 1820.
>
Lars MÄLSTRÖM
Borta i Norge - om avsked, död, rymning eller dylikt är obekant.
>
Olof MÄHLSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund.
>
Olof MÄLSTEN
1718 ny utr = 356.
>
Olof MÄLSTRÖM
>
Pehr FLOBERG
>
Pehr STOLTS
G. Inflyttad fr L:a Malma 14/1 1823. Hustru infl 1823. Korpral 21/5 1822. GM-26 ofärdig i knät. Får avsked.
>
Per SPÅNGBERG
Antogs 1708 och utmarscherade med Recruterna till Riga.
>